Zbiranje ponudb

1/4 parcele s hišo

Opravilna številka: St 2469/2017
Lokacija: Hotavje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 07. 2019
Konec dražbe: 26. 08. 2019
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 8.517,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB


Predmet prodaje:

• nepremičnine z ID znakom 2049-188/0-1 (parcela št. *188, k.o. 2049 Hotavlje), last stečajnega dolžnika do ¼
• iz podatkov GURS je razvidno, da znaša površina parcele 318,00 m2, gre za pozidano zemljišče, last stečajnega dolžnika do ¼
• na zemljišču sta stavbi št. 172 (stanovanjska hiša in hlev) in št. 286 (drvarnica in garaža), last stečajnega dolžnika do ¼


Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net