Prodaja

Nepremičnine

Nepremičnina do deleža 1/6

Opravilna številka: St 1047/2014
Lokacija: k.o. Mekinje
Datum dražbe: 21. 06. 2016 - 21. 08. 2016
Izklicna cena: 36.000,00 €

HIŠA

Opravilna številka: 5797/2014
Lokacija: Kajuhova ulica 3, 2314 Zgornja
Datum dražbe: 28. 07. 2016 - 28. 07. 2016
Izklicna cena: 171.475,00 €

Stanovanja- Dol pri Ljubljani

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Dol pri Ljubljani
Datum dražbe: 21. 06. 2016 - 22. 08. 2016

Poslovni kompleks družbe Tovarna vozil Maribor d.o.o. - v stečaju in osnovna sredstva

Opravilna številka: St 478/2011
Lokacija: Cesta k Tamu 33, 2000 Maribor
Datum dražbe: 04. 07. 2016 - 04. 07. 2016
Izklicna cena: 3.500.000,00 €

Stanovanjska hiša Ižakovci

Opravilna številka: 1178/2015 in 1179/2015
Lokacija: Ižakovci 186a, 9231 Beltinci
Datum dražbe: 01. 09. 2016 - 31. 10. 2016
Izklicna cena: 48.000,00 €

AERO IDA d.o.o. / 100 % poslovni delež + blagovne znamke

Opravilna številka: St 1847/2015
Lokacija: Celje
Datum dražbe: 06. 07. 2016 - 06. 07. 2016
Izklicna cena: 541.000,00 €

Kompleks Podpreska

Opravilna številka: St 5427/2014
Lokacija: k.o. Draga
Datum dražbe: 20. 07. 2016 - 20. 07. 2016
Izklicna cena: 100.000,00 €

Stanovanje

Opravilna številka: 5/2014
Lokacija: Slovenj Gradec
Datum dražbe: 10. 06. 2016 - 10. 07. 2016
Izklicna cena: 11.100,00 €

Poslovni prostor

Opravilna številka: 5/2014
Lokacija: Slovenj Gradec
Datum dražbe: 10. 06. 2016 - 10. 07. 2016
Izklicna cena: 12.600,00 €

hiša

Opravilna številka: St 1143/2015
Lokacija: Trbovlje
Datum dražbe: 13. 06. 2016 - 20. 07. 2016
Izklicna cena: 20.000,00 €