Prodaja

Nepremičnine

Stanovanja v Ribnici, Hrovača 82, Objekt A

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Ribnica
Datum dražbe: 21. 08. 2014 - 21. 09. 2014

Ribinica, stanovanja, Hrovača 81, Objekt B

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Ribnica
Datum dražbe: 21. 08. 2014 - 21. 09. 2014

Ribinica-stanovanja, Hrovača 80, Objekt C

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Ribnica
Datum dražbe: 21. 08. 2014 - 21. 09. 2014

Nedokončani objekti-Dol pri Ljubljani

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Dol pri Ljubljani
Datum dražbe: 21. 08. 2014 - 21. 10. 2014
Izklicna cena: 5.000.000,00 €

1/2 stanovanjske hiše

Opravilna številka: St 2677/2013
Lokacija: Rogoška cesta 1D, Miklavž na D
Datum dražbe: 18. 09. 2014 - 18. 09. 2014
Izklicna cena: 72.458,75 €

Zaokrožena celota Premično in nepremično premoženje, ki se nahaja na naslovu OIC Hrpelje, Hrpelje 40, 6240 Kozina; (linija predelava PET, HD PE...); PODROBNA SPECIFIKACIJA v TABELI NA AJPESU

Opravilna številka: 1166/2013
Lokacija: OIC Hrpelje, Hrpelje 40, 6240
Datum dražbe: 09. 09. 2014 - 09. 09. 2014
Izklicna cena: 1.542.259,06 €

Zemljišče-gozd

Opravilna številka: St 1266/2013
Lokacija: Brezovec
Datum dražbe: 11. 08. 2014 - 11. 09. 2014
Izklicna cena: 36.240,00 €

1/2 hiše

Opravilna številka: St 734/2013
Lokacija: Rošpoh
Datum dražbe: 07. 08. 2014 - 07. 09. 2014
Izklicna cena: 66.504,00 €

Stanovanja- Dol pri Ljubljani

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Dol pri Ljubljani
Datum dražbe: 06. 08. 2014 - 06. 10. 2014

nepremičnine

Opravilna številka: 371/2009
Lokacija: Škofja Loka
Datum dražbe: 04. 08. 2014 - 24. 09. 2014
Izklicna cena: 189.400,00 €