Zbiranje ponudb

POSLOVNI PROSTORI TABOR V MARIBORU

Opravilna številka: St 4744/2016
Lokacija: MARIBOR
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 12. 2018
Konec dražbe: 19. 12. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 162.000,00 €

Fotografije:

Javna dražba z zviševanjem izklicne cene bo:
- dne 19.12.2018 ob 14:30 uri
- na naslovu Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka v pisarni upravitelja Veljka Jana.

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine, ki se prodajajo vsaka zase kot samostojen predmet prodaje:

1. posamezni del št. 1, v stavbi št. 1723 k.o. 659 – Tabor (ID 5439869), do 1/1, ki
v naravi predstavlja stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Beograjska ulica 6,
Maribor, po podatkih GURS neto tlorisna površina objekta 341,44 m2.
IZKLICNA CENA: 162.000 EUR

2. posamezni del. št. 3, v stavbi št. 3805, k.o. 659 – Tabor (ID 5810776), do 1/1,
poslovni prostor, po podatkih GURS neto tlorisna površina dela stavbe 25,65 m2
IZKLICNA CENA: 12.150,00 EUR

3. posamezni del št. 4, v stavbi št. 3805, k.o. 659 – Tabor (ID 581077, do 1/1,
poslovni prostor, po podatkih GURS neto tlorisna površina dela stavbe 25,70 m2
IZKLICNA CENA: 12.150,00 EUR

4. posamezni del št. 5, v stavbi št. 3805, k.o. 659 – Tabor (ID 5810778) do 1/1,
poslovni prostor, po podatkih GURS neto tlorisna površina dela stavbe 19,20 m2.
IZKLICNA CENA: 9.072,00 EUR

Vsakokratni lastnik nepremičnine stavbe 3805, k.o. 659 – Tabor je tudi lastnik parcele 1607, k.o. 659 – Tabor. Parcela 1607, k.o. 659 – Tabor v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 585 m2, od tega je 111 m2 zemljišča pod stavbo 1723, k.o., 659 – Tabor, 151 m2 zemljišča pa pod stavbo 3805, k.o. 659- Tabor, ostala površina v izmeri 323 m2 v naravi predstavlja dovozno pot, dvorišče ter parkirišče. Na parceli 1607, k.o. 659 – Tabor je vknjižena stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika stavbe 1723, k.o. 659 – Tabor.


Več podatkov se nahaja v spodnjih dokumentih, ki jih lahko natisnete:

Razpis javne dražbe

Cenitev