Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša z zemljiščem

Opravilna številka: 4074/2017
Lokacija: Orešje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 04. 10. 2019
Konec dražbe: 13. 11. 2019
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 24.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je :

1. nepremičnine z ID znakom, k.o. 1253 – Orešje:

parcela 1253 600/7 do deleža 5/12,
parcela 1253 *83/3 do deleža 5/12,
parcela 1253 600/8 do deleža ½,
parcela 1253 603 do deleža ½,
parcela 1253 669/2 do deleža ½,
parcela 1253 669/3 do deleža ½,
parcela 1253 669/4 do deleža ½,
parcela 1253 825 do deleža ¼,

2. nepremičnina z ID znakom, k.o. 1315-Videm:

parcela 1315 111/3 do deleža 1/72,

na način zavezujočega zbiranja ponudb,
z izhodiščno ceno v višini 24.000,00€ in
z varščino v višini 2.400,00€.


Varščina je določena pri predmetu prodaje v točki I., in mora do poteka roka za oddajo ponudb biti plačana na fiduciarni račun odprt za namen vodenja predmetnega stečajnega postopka:

SI56 6100 0001 8728 137 odprt pri Delavski hranilnici d.d.

z namenom nakazila: Pavlin – varščina za zbiranje ponudb.

ROK ZA ODDAJO PONUDB : rok za oddajo ponudb je 13.11.2019.


V. OGLED PREDMETA PRODAJE

Ogled predmetov prodaje je predviden 23.10.2019 ob 16.00 uri in 6.11.2019 ob 16.00 uri.