Zbiranje ponudb

POSLOVNI PROSTOR ŽELEZNIKI

Opravilna številka: 1149/2016
Lokacija: ŽELEZNIKI
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 12. 2018
Konec dražbe: 06. 12. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 32.316,30 €

Fotografije:

Javna dražba bo v četrtek, dne 6.12.2018 ob 14:30 uri na naslovu Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka (sedež upravitelja).

Predmet prodaje je solastninski delež do 24/100 parcele parc. št. 667/5 k.o. 2071 – Železniki, ki obsega stavbno zemljišče z večstanovanjsko stavbo in pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Predmet prodaje v naravi predstavlja ločene poslovne prostore z uporabno površino 107,20 m2 v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Racovnik 35, Železniki (bivša prodajalna in pekarna oziroma industrijski del stavbe).

Več podatkov se nahaja v spodnjih dokumentih, ki jih lahko natisnete:

Razpis javne dražbe

Cenitev