Zbiranje ponudb

Nepremičnina ZADAR

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: ZADAR
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 06. 2018
Konec dražbe: 19. 06. 2018
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 150.000,00 €

Fotografije:

PREDMET PRODAJE:

Nepremičnina v Zadru na naslovu Narodni trg 5 z naslednjimi podatki:
katastrska občina 335103 Zadar, št. zk vložka 12968, št. zemljišča 10285:
• poslovni prostor v pritličju v izmeri 33,80m2 z oznako E.3
• priročno skladišče v pritličju v izmeri 5,95m2 z oznako E.4
• atrij v pritličju v izmeri 16,20m2 z oznako E.5
• skladišče v pritličju v izmeri 50,59m2 z oznako E.6
• poslovni prostor v 1. nadstropju v izmeri 117,85m2 z oznako E.7
etažna lastnina: solastniški delež z nedoločenim razmerjem

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša 150.000,00 €
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=3739280