Zbiranje ponudb

osebni avtomobil SEAT IBIZA

Opravilna številka: St 1590/2023
Lokacija: Kamnik
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 01. 2023
Konec dražbe: 01. 03. 2024
Upravitelj: Franci KrivecFotografije:

V navedeni stečajni zadevi upravitelj na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 1590/2023 z dne 9. 1. 2024 in na podlagi 4. odstavka 346. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) razpisujem


NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo rabljenega vozila


I. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje je naslednje rabljeno vozilo:
znamka: SEAT IBIZA / 1.4 /
letnik: 2011
št. šasije: VSSZZZ6JZBR030929
vrsta goriva: bencin
število prevoženih km: 232.302
ohranjenost: srednja


Fotografije vozila so priloga tega razpisa.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se z zainteresiranimi kupci izvedejo neposredna pogajanja za sklenitev prodajne pogodbe. Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Izhodiščna cena ni določena.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari.
Predmet prodaje bo kupcu izročen v lastniško posest šele po celotnem plačilu kupnine.
Vse stroške v zvezi s prevzemom vozila in evidentiranjem spremembe lastništva v uradni evidenci nosi kupec.


III. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku do 1. 3. 2024.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov franci.krivec@paragraphus.si.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Ljubljana, dne 31. januarja 2024 Franci Krivec, upravitelj