Zbiranje ponudb

Tovorna prikolica

Opravilna številka: St 1031/2019
Lokacija: Radeče
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 07. 2022
Konec dražbe: 31. 08. 2022
Upravitelj: Julija PajnikFotografije:

Objavljam JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb.

Predmet prodaje je tovorna prikolica, TPV T.P. EU C31, VIN: ZY2EUAAAA800

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

Ponudba je za ponudnika zavezujoča, in sicer ponudnika zavezuje še nadaljnjih 30 dni od poteka roka za zbiranje ponudb.

Rok za oddajo ponudb poteče 31.08.2022.

Pogoji sodelovanja v postopku zbiranja ponudb, ostali pogoji prodaje in postopek izbire najugodnejšega ponudnika so doloženi v vabilu, ki je dostopen na spletni strani Ajpes: Ajpes eObjave St 1031/2019