Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša

Opravilna številka: St 3731/2018
Lokacija: Dobrovo - Goriška Brda
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 02. 2023
Konec dražbe: 07. 02. 2023
Upravitelj: Julija Pajnik

Izklicna cena: 45.000,00 €

Fotografije:

Objavljam RAZPIS JAVNE DRAŽBE – 2. prodaja, z zviševanjem izklicne cene, ki bo ki bo potekala na dan 07.02.2023 ob 14.00 uri, na naslovu Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana.

Predmet prodaje je nepremičnina z oznako:
ID znak: parcela 2285 2384/4, do deleža 9/20 od celote, na kateri stoji stavba št. 676, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo na naslovu Gregorčičeva ulica 4, Dobrovo, s površino parcele 604 m².

Izklicna cena se določi v višini 45.000,00 EUR. Izklicna cena ne vsebuje davkov, drugih javnih dajatev in stroškov, ki so vezani na prodajo in prenos lastništva na premoženju, ki je predmet prodaje. Plačilo vseh transakcijskih stroškov je preneseno na kupca. Znesek varščine se določi v višini 7.000,00 EUR.

Ostali pogoji prodaje in pravila dražbe so določeni z razpisom, ki je dostopen na spletni strani Ajpes: Ajpes eObjave St 3731/2018

Julija Pajnik,
upraviteljica