Zbiranje ponudb

Gozdno zemljišče Trnovski Vrh

Opravilna številka: 122/2021
Lokacija: Trnovski Vrh
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 07. 2023
Konec dražbe: 12. 07. 2023
Upravitelj: Barbara Špacapan Olenšek

Izklicna cena: 4.651,00 €

RAZPIS 1. JAVNE DRAŽBE
Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo dne 12.07.2023 ob 11.15 uri
v Rogaški Slatini, na naslovu Spodnje Negonje 35, pod sledečimi pogoji:

Predmet prodaje:
Nepremičnine, ki v naravi predstavljajo gozdno zemljišče:
• katastrska občina 348 TRNOVSKI VRH parcela 849/1 v deležu 1/1,

Način prodaje:
Vrsta javne dražbe: dražba z zviševanjem izklicne cene
Izklicna cena : 4.651,20 EUR
Znesek, za katerega se ta v posameznem koraku dražbe zvišuje: 100,00 EUR ali večkratnik tega zneska

Plačilo varščine:
Znesek varščine: 466,00 EUR
Številka bančnega računa za plačilo varščine: SI56 64000-0000018538, odprt pri Primorski hranilnici d.d.
Namen plačila: Varščina Trnovski vrh

Več informacija na Ajpesu.