Zbiranje ponudb

Kmetijsko zemljišče Ločič

Opravilna številka: 122/2021
Lokacija: Ločič
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 07. 2023
Konec dražbe: 12. 07. 2023
Upravitelj: Barbara Špacapan Olenšek

Izklicna cena: 31.007,00 €

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju, St 122/2021, z dne 24.10.2022, v stečajnem postopku nad fizično osebo Marjana Vaupotič, Ločki Vrh 027, 2253 Destrnik
Objavljam
RAZPIS 1. JAVNE DRAŽBE
Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo dne 12.07.2023 ob 11.00 uri
v Rogaški Slatini, na naslovu Spodnje Negonje 35, pod sledečimi pogoji:

Predmet prodaje:
Nepremičnine, ki v naravi predstavljajo kmetijsko zemljišče:
•katastrska občina 350 LOČIČ parcela 563 v deležu 1/1, ID nepremičnine: 479558

Način prodaje:
Vrsta javne dražbe: dražba z zviševanjem izklicne cene
Izklicna cena : 31.007,30 EUR
Znesek, za katerega se ta v posameznem koraku dražbe zvišuje: 1.000,00 EUR ali večkratnik tega zneska

Plačilo varščine:
Znesek varščine: 3.101,00 EUR
Številka bančnega računa za plačilo varščine: SI56 64000-0000018538, odprt pri Primorski hranilnici d.d.
Namen plačila: Varščina Ločič

Več informacij na Ajpesu.