Zbiranje ponudb

delavnica Grajska vas, Braslovče

Opravilna številka: St 565/2022
Lokacija: Grajska vas 49, 3303 Gomilsko
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 03. 2024
Konec dražbe: 27. 03. 2024
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 65.746,94 €

Fotografije:

Predmet prodaje je nepremičnina (delež 2/3), ki je v lasti stečajnega dolžnika/stečajne dolžnice: ID znak »parcela 1007 312/4«. Nepremičnina predstavlja industrijske prostore v stavbi št. 441, k. o. 1007 Grajska vas, najbližje naslovu Grajska vas 49, 3303 Gomilsko. V mansardi je tudi nelegalno stanovanje. Dostop do parcele je preko sosednjih parcel, služnosti niso formalno urejene.

Oprema, prikazana na slikah, ni predmet prodaje.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 565/2022.