Zbiranje ponudb

Nepremičnine k.o. Drobtinci

Opravilna številka: St 1559/2022
Lokacija: Brnčičeva cesta 45, Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 09. 2023
Konec dražbe: 11. 09. 2023
Upravitelj: Tadej Bobik

Izklicna cena: 1,39 €

Fotografije:

Na javni dražbi v stečajnem postopku opr. št. St 1559/2022 se dne 11.9.2023 v upraviteljevih poslovnih prostorih na naslovu Brnčičeva cesta 45, Ljubljana - Črnuče, ob 10. uri prodajajo nepremičnine k.o. Drobtinci, in sicer:
- ena osemnajstina celote (1/18) katastrska občina 175 DROBTINCI parcela 413 (ID 378743),
- ena osemnajstina celote (1/18) katastrska občina 175 DROBTINCI parcela 419 (ID 1386139),
- ena osemnajstina celote (1/18) katastrska občina 175 DROBTINCI parcela 418 (ID 2225405),
- ena osemnajstina celote (1/18) katastrska občina 175 DROBTINCI parcela 417 (ID 2897742),
- ena osemnajstina celote (1/18) katastrska občina 175 DROBTINCI parcela 416 (ID 3569857) in
- ena osemnajstina celote (1/18) katastrska občina 175 DROBTINCI parcela 411/2 (ID 5080966).

Nepremičnine se v prvem koraku prodajajo v kompletu, v drugem pa posamično, po sklopih.