Zbiranje ponudb

ADRIA AIRWAYS, d.o.o. – v stečaju, ODDAJA NOVEJŠIH opremljenih POSLOVNIH POROSTOROV, PISARN, parkirišč V NAJEM (lokacija Brnik - Aerodrom )

Opravilna številka: 2704/2019
Lokacija: Letališče Brnik - Aerodrom
Namen: najem
Začetek dražbe: 01. 01. 2020
Konec dražbe: 31. 12. 2022
Upravitelj: Janez PustatičnikNa sedežu stečajnega dolžnika, ki se nahaja na naslovu Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik – Aerodrom je na voljo več lepo opremljenih poslovnih prostorov in parkirnih mest za oddajo (okrog 183 zunanjih parkirnih mest). Poslovna stavba  se nahaja na parceli št. 1344/100, ki predstavlja stavbišče objekta in na parceli 1344/101, ki predstavlja funkcionalno zemljišče, obe parceli se nahajata v k.o. Zgornji Brnik. Površine in specifikacija prostorov po etažah skupaj okrog 4600m2.

Podatke o premoženju in ogled premoženja, ki je predmet najema, je možno pridobiti po predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu sodelavke upravitelja ana.miler@adriaastecaj.si in www.adriaastecaj.si