Zbiranje ponudb

1/2 delež stanovanjske hiše

Opravilna številka: St 1512/2019
Lokacija: Vanča vas
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 08. 2022
Konec dražbe: 20. 09. 2022
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 5.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je: 1/2 delež na nepremičnini z ID znakom: parcela 114 26/2, ki v naravi predstavljajo hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Vanča vas 081, 9251 Tišina,

na način zavezujočega zbiranja ponudb,
z izhodiščno ceno v višini 10.000,00€ in
z varščino v višini 1.000,00€.