Zbiranje ponudb

kompleks nepremičnin v Križevcih pri Ljutomeru

Opravilna številka: St 1922/2021
Lokacija: Križevci pri Ljutomeru
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 17. 06. 2024
Konec dražbe: 17. 06. 2024
Upravitelj: Tadej Bobik

Izklicna cena: 742.877,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje so nepremičnine in premičnine na naslovu Ključarovci pri Ljutomeru 19,
9242 Križevci pri Ljutomeru, ki se prodajajo skupaj, v kompletu.
Nepremičnine v naravi predstavljajo pozidano zemljišče v velikosti 5.501,00 m2, na katerem se nahajata poslovno-stanovanjski objekt in hlev za konje z naslovom Ključarovci pri Ljutomeru 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Nepremičnine in premičnine se prodajajo skupaj, v kompletu.