Zbiranje ponudb

gozdna zemljišča k.o. Kromberk

Opravilna številka: St 1453/2022
Lokacija: Nova Gorica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 06. 2023
Konec dražbe: 06. 06. 2023
Upravitelj: Tadej Bobik

Izklicna cena: 101,25 €

Fotografije:

Na javni dražbi, ki bo izvedena dne 6.3.2023 ob 10. uri v upraviteljevih poslovnih prostorih na naslovu Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana - Črnuče, se bodo prodajale nepremičnine v k.o. Kromberk, in sicer:
- 1/40-ina celote nepremičnine katastrska občina 2302 KROMBERK parcela 247 (ID 1829950), ID znak: parcela 2302 247, površine 319,00 m2, po namenski rabi gre za gozdna zemljišča,
- 1/40-ina celote nepremičnine katastrska občina 2302 KROMBERK parcela 246/1 (ID 5021306), ID znak: parcela 2302 246/1, površine 4.215,00 m², po namenski rabi gre za gozdna zemljišča in
- 1/40-ina celote nepremičnine katastrska občina 2302 KROMBERK parcela 246/2 (ID 1997678), ID znak: parcela 2302 246/2, površine 877,00 m2, po namenski rabi gre za gozdna zemljišča.

V prvem koraku se bodo prodajale v kompletu po izklicni ceni 101,25 EUR, v primeru neuspešne prodaje v prvem koraku, pa nato v drugem posamično, po sklopih, kot izhaja iz razpisa JD, objavljenega na spletnem portalu AJPES opr. št. St 1453/2022.