Zbiranje ponudb

RABLJENA PISARNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA OPREMA

Opravilna številka: St 859/2022
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 11. 2022
Konec dražbe: 07. 12. 2022
Upravitelj: Tadeja TamšeFotografije:

PRODAJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV:

- pisarniška in računalniška oprema, kot je razvidno iz PRILOG

Prodaja brez izhodiščne cene in brez varščine, ter na način neposrednih pogajanj z zainteresiranimi kupci.