Zbiranje ponudb

Vozilo Renault Kangoo

Opravilna številka: St 830/2022
Lokacija: Novo Mesto
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 09. 2022
Konec dražbe: 10. 10. 2022
Upravitelj: Julija PajnikFotografije:

Objavljam JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb.

Predmet prodaje je osebni avtomobil Renault, komercialne oznake: Kangoo / 1.5 / DCI, VIN oz. identifikacijska številka: VF1KCTEEF37591930, registrska oznaka: KKF3-197, s potekom veljavnosti registracije: 18.05.2022, datum prve registracije: 27.03.2007

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

Ponudba je za ponudnika zavezujoča, in sicer ponudnika zavezuje še nadaljnjih 30 dni od poteka roka za zbiranje ponudb.

Rok za oddajo ponudb poteče 10.10.2022.

Pogoji sodelovanja v postopku zbiranja ponudb, ostali pogoji prodaje in postopek izbire najugodnejšega ponudnika so doloženi v vabilu, ki je dostopen na spletni strani Ajpes: Ajpes eObjave St 830/2022