Zbiranje ponudb

terjatve v vrednosti cca 6000 + pp

Opravilna številka: ST 3096/2019
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 03. 2022
Konec dražbe: 25. 04. 2022
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 200,00 €

Zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo dveh terjatev:

1. Terjatev do družbe GP Križnar gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o., v višini 2.349,39 EUR glavnice, zamudne obresti od leta 2015 dalje (glej podrobnejšo specifikacijo obresti za posamezni del glavnice iz predloga za izvršbo) in stroške izvršbe v višini 156,0 EUR z zamudnimi obrestmi od 26.8.2020 dalje. Izvršba je pravnomočna in je vložena na dolžnikov TRR. Čaka se na poplačilo po vrstnem redu. Podlaga so pravnimočna in izvršljiva sodba III Pg 1837/2018 ter pravnomočna izvršba I 210/2020.

2. Terjatev do fizične osebe Joško Frbežar na osnovi zamudne sodbe II P 735/2020, ki je pravnomočna in izvršljiva. - Trenutno i izterljiva zaradi neznanega naslova dolžnika.

Izklicna cena 200,00, varščina 20,00 EUR, rok za oddajo ponudb 25.4. 2022.
objava na AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=5390652

stečajni upravitelj
Matjaž Janša
041 360 020