Zbiranje ponudb

Hiša v gradnji v naselju Dobeno, Mengeš

Opravilna številka: St 1402/2021
Lokacija: Dobeno, Mengeš
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 02. 2023
Konec dražbe: 07. 02. 2023
Upravitelj: Dragan Manjulov

Izklicna cena: 208.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je v eZK vpisan s sledečim ID znakom:
• Parcela 1939 470/1 (405 m2);
• Parcela 1939 470/4 (325 m2);
vse v deležu (1/1).

Predmet prodaje se nahaja v območju z namensko rabo »SK – Površine podeželskega naselja«.

Na obeh parcelah stoji stavba št. 245 (stanovanjska hiša).

Predmet prodaje v naravi predstavlja samostojno stanovanjsko hišo v gradnji.
Za dokončanja je potrebno izvesti zunanje fasadne obloge s termoizolacijo, izvesti obloge notranjih sten, izvesti finalne talne obloge, urediti elektro in vodovodne inštalacije, nizkonapetostne napeljave z razsvetljavo ter urediti okolico objekta.
Izgradnja predmeta prodaje: leto 2010 (podatki GURS).

Gradbeno dovoljenje številka: 351-190/2007-25233 je bilo izdano dne, 03.07.2007.

Predmet prodaje se nahaja ob Poti na Dobeno, v naselju Loka pri Mengšu. Vsa infrastruktura (vrtec, osnovna šola, trgovina, banka, pošta …) se nahaja v bližini. Od središča Ljubljane je predmet prodaje oddaljen približno 13 km.

Predmet prodaje obsega (v oklepaju neto tlorisna površina):
• Klet (214,50 m2);
• Pritličje (154,51 m2);
• Mansarda (154,89 m2);
Parkiranje je predvideno pod nadstreškom pred predmetom prodaje.