Zbiranje ponudb

POČITNIŠKI DOM VOLPARIJA - PRODAJA SPORNIH PRAVIC

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: VOLPARIJA HRVAŠKA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 14. 07. 2021
Konec dražbe: 14. 07. 2021
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 75.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje sta:

-sporna stvarnopravna pravica – lastninska pravice na nepremičninah parc. št. 74 ZGR. KUĆA v izmeri 120m2 in parc.št. 35/1 ŠUMA-PARK v izmeri 1840m2, vpisanih pri z.k. vložku 149 k.o. Savudrija, Hrvaška, skupaj s počitniškim objektom na parceli parc.št. 74 ZGR stoji z naslovom Volparija 23, Savudrija v izmeri 397,50 m2;

-sporna obligacijska pravica - terjatev na plačilo denarnega zneska 1.816.800,00 kun (cca 240.000 EUR) proti Republiki Hrvaški, ki ga stečajni dolžnik uveljavlja v pravdnem postopku opr.št. P 89/2021 pred Trgovskim sodiščem v Pazinu s tožbo, vloženo elektronsko dne 05.03.2021

Prodaja poteka z zbiranjem ponudb v postopku zavezujočega zbiranja ponudb.
Izhodiščna cena znaša 75.000,00 EUR (brez davka).
Varščina znaša 10% izhodiščne cene oziroma 7.500,00 EUR.
Rok za oddajo ponudb in plačilo varščine je do srede, dne 14.7.2021.

Več podatkov je v vabilu.