Zbiranje ponudb

Poslovni prostori Celje -Lava

Opravilna številka: 354/2016
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 09. 2021
Konec dražbe: 03. 12. 2021
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 650.000,00 €

Fotografije:

Poslovna zgradba na naslovu Lava 11 in parkirišče v neposrednji bližini.

Zavezujoče zbiranje ponudb rok 3.12.2021, izhodiščna cena 650.000,00 EUR, varščina 32.500 EUR.

Stavba (zgradba z ID številko 1076-920) je bila zgrajena leta 1973. Ima pet etaž (pritličje in štiri nadstropja). Višina stavbe je 22,40 m. Nima dvigala.

V sklop nepremičnin spadajo še parcele z ID ZNAKI:
parcela 1076 1116/4, parcela 1076 1116/5, parcela 1076 1117/1, parcela 1076 1117/8, parcela 1076 1741/2, parcela 1076 1741/3, parcela 1076 1741/4, parcela 1076 1741/5, parcela 1076 1741/6, parcela 1076 1745, parcela 1076 1746/1, parcela 1076 1746/2, parcela 1076 1740/1, parcela 1076 1744/4, parcela 1076 1744/5 in parcela 1076 2172, vse k.o. 1076 Medlog, ki predstavljajo zemljišča poslovne zgradbo z ID številko 1076-920 in nadstrešnice – zgradba z ID znakom 1076-954 in zemljišča v neposredni bližini upravne zgradbe, skupna površina parcel je 2.289,00 m2 (Nadstrešnica (zgradba z ID številko 1076-954) in 4,80 m2 neto tlorisne površine.) ter
parcela 1076 2178/2, parcela 1076 2183, parcela 1076 2187, parcela 1076 2190 in parcela 1076 2197/2, ki predstavljajo parkirišče ob Čopovi ulici neposredno pred upravno zgradbo, s skupno površino 1.475,00 m2.

ST 354/2016
stečajni upravitelj
Matjaž Janša
041 360 020