Zbiranje ponudb

Poslovni prostor LJUBNO NA GORENJSKEM

Opravilna številka: 4097/2017
Lokacija: RADOVLJICA - LJUBNO
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 11. 2019
Konec dražbe: 06. 11. 2019
Upravitelj: Veljko JanFotografije:

ZBIRANJE PONUDB V POSTOPKU NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB.
ROK za oddajo ponudbe je odprt do 6.11.2019
Ponudbe pošljite na naslov Upravitelj Veljko Jan, Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka.

Predmet prodaje je nepremičnina
- ID znak 2160-141-21 - posebni del stavbe št. 21 v stavbi št. 141 v k.o. 2160 Ljubno, poslovni prostor v pritličju stavbe v velikosti 202 m2, s solastniškim deležem na skupnih delih in napravah 32,68 %

Vabilo k dajanju ponudb

Cenitev