Zbiranje ponudb

Terjatev

Opravilna številka: St 1466/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 07. 2019
Konec dražbe: 04. 09. 2019
Upravitelj: Boštjan JurkošekPredmet nezavezujočega zbiranja ponudb zaradi pridobitve ocene vrednosti je

terjatev v višini 27.464,40€, ki je bila pod zap. št. 87 oz. zap. št. terjatve 93 ugotovljena s Popravljenim seznamom terjatev ugotovljenih v postopku prisilne T-2 d.o.o., ki se vodi pod opr. št. St 29/2011, in ki bo skladno s Sklepom o potrditvi prisilne poravnave St 29/2011 z dne 28.11.2011 poplačana v višini 44% t.j. 12.084,34€ v roku 9 let po pravnomočnosti Sklepa o potrditvi PP t.j. dne 24.2.2021.