Zbiranje ponudb

POSLOVNI PROSTOR VELENJE

Opravilna številka: 208/2014
Lokacija: VELENJE
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 12. 2018
Konec dražbe: 06. 12. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 14.000,00 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

Predmet prodaje je poslovni prostor ID znak 964-3490-56, k.o. 964 - Velenje, posamezni del št. 56 v stavbi št. 3490 k.o. 964 Velenje na naslovu Kidričeva 2B, 3320 Velenje v prvem nadstropju nakupovalnega centra SPAR.

- izklicna cena 14.000 EUR.
- varščina 1.400,00 EUR.
- rok za plačilo varščine je do vključno 05.12.2018
- račun za varščino SI 56 0312 8100 1102 748 pri SKB banki.
- javna dražba bo na naslovu Odvetnika Veljka Jana, Blaževa ulica 3f, 4221 Škofja Loka

Več podatkov se nahaja v spodnjih dokumentih, ki jih lahko natisnete:

Razpis javne dražbe

Cenitev