Zbiranje ponudb

solastniški delež (12,25%) starega kmetijskega posestva z možnostjo nakupa celote

Opravilna številka: St 4757/2016
Lokacija: Brnica, Petrovče, obč. Žalec
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 09. 2019
Konec dražbe: 15. 10. 2019
Upravitelj: Matjaž JanšaFotografije:

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB S POGAJANJI

Stečajni dolžnik prodaja solastniški delež (12,25% na povezanih nepremčninah, ki predstavljajo stanovanjsko hišo (starejšo kmetijo) z dvema pomožnima objektoma ter pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči na naslovu Brnica 026, 3301 Petrovče v deležu 49/400 od celote z možnostjo dogovora o odkupu preostalih deležev od solastnikov v dogovoru z upraviteljem. Domačija je grajena 1871 in delno obnovljena 1972 (fasada) in 1980 (streha), manjši prizidek zgrajen neznanega leta. Odličen razgled, slaba ura vožnja do Maribora ali Ljubljane in le 20 minut do Celja.

Kupnina je predmet pogajanj.
Možen odkup drugih deležev na nepremičnini direktno od drugih solastnikov.
Nepremičnina je idelana za nadomestno gradnjo, saj ima skupaj s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči 11.224 m2 površine. Večje strmo pobočje je idealno za sadovnjak in vinograd.


Povezane nepremičnine, ki so predmet te prodaje so z ID znaki:
-parcela z ID znakom: 1002-123/1-1, k.o. 1002- KASAZE, ki predstavlja stavbno zemljišče (*123/1) na kateri je del poti in se dotika objekta št. 643, parcela je velika 58 m2;
-parcela z ID znakom: 1002-123/2-1, k.o. 1002- KASAZE, ki predstavlja stavbno zemljišče na katerem ležita v delu s stanovanjska objekta št. 641 in št. 642, parcela je velika 54 m2;
-parcela z ID znakom: 1002-212/105-0, k.o. 1002- KASAZE, ki predstavlja stavbno zemljišče na katerem so deli pomožnih objektov št. 641, št. 642 in št. 643 ter dvoriščem, parcela je velika 1999 m2 del parcele predstavljata gozd in breg;
-parcela z ID znakom: 1002-509-0, k.o. 1002- KASAZE, ki predstavlja stavbno zemljišče z deli pomožnih objektov 641, št. 642 in št. 643 in dvoriščem, velikost parcele je 701 m2;
-parcela z ID znakom: 1002-510-0, k.o. 1002- KASAZE, ki predstavlja kmetijsko zemljišče (delno z gričevji zaraščen travnik in delno njiva), parcela je velika 2.845 m2;
-parcela z ID znakom: 1002-511-0, k.o. 1002- KASAZE, ki predstavlja kmetijsko zemljišče (travnik, delno gozd), velikost parcele je 550 m2;
-parcela z ID znakom: 1002-512-0, k.o. 1002- KASAZE, ki predstavlja gozdno zemljišče, velikost parcele je 2403 m2;
-parcela z ID znakom: 1021-483-0, k.o. 1021- LIBOJE, ki predstavlja kmetijsko zemljišče (delno z gričevji zaraščen travnik in delno njiva), parcela je velika 1381 m2;
-parcela z ID znakom: 1021-484-0, k.o. 1021- LIBOJE, ki predstavlja kmetijsko zemljišče (delno z gričevji zaraščen travnik in delno njiva), parcela je velika 550 m2;
-parcela z ID znakom: 1021-487-0, k.o. 1021- LIBOJE, ki predstavlja kmetijsko zemljišče (travnik, delno gozd), parcela je velika 446 m2;
-parcela z ID znakom: 1021-488-0, k.o. 1021- LIBOJE, ki predstavlja gozdno zemljišče, parcela je velika 237 m2.

Na navedenih parcelah so trije objekti:
1. Objekt s številko objekta 642 – stanovanjska stavba z naslovom Brnica 26, s površino zemljišča pod stavbo 114 m2 (ocena), dvema etažama, z višino 6,2 m, objekt je priključen na električno omrežje, leto izgradnje je 1871, obnova strehe l. 1980, obnova fasade 1972, uporabljeni so različni gradbeni materiali, površina stavbe je 121,3 m2, uporabna površina je 71,6 m2.
2. Objekt s številko objekta 641 – nestanovanjska stavba, s površino zemljišča pod stavbo 26 m2 (ocena), eno etažo, z višino 5,3 m, brez ogrevanja ali priključkov za vodo in elektriko, leto izgradnje je 1970, gradbeni material je opeka.
3. Objekt s številko objekta 643 – nestanovanjska stavba, s površino zemljišča pod stavbo 23 m2 (ocena), eno etažo,z višino brez ogrevanja ali priključkov za vodo in elektriko, leto izgradnje je 1977, gradbeni material je opeka.

Naslov je Brnica 2 3301 Petrovče

kontakt
matjaz.jansa@majan.si
tel: 041 360 020