Zbiranje ponudb

Vikend z zapuščenim vinogradom in gozdom

Opravilna številka: St 3809/2018
Lokacija: Smuška cesta 95, Semič
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 03. 03. 2020
Konec dražbe: 03. 03. 2020
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 22.460,54 €

Fotografije:

Dražba 3.3.2020.
ID znak v zemljiški knjigi:
- parcela 1527 2409/3 (vikend (stavba št. 460, naslov: Semič, Smuška cesta 95) in zapuščen vinograd) in
- parcela 1527 2410 (gozd; na parceli sta nelegalna gradnja - armiranobetonski pritlični objekt, delno dokončan, in manjši leseni kozolec).

Prosim glejte objavo na spletnih straneh Ajpes:
Ajpes eObjave St 3809/2018.