Zbiranje ponudb

oprema (pohištvo) in računalniki

Opravilna številka: 1676/2019
Lokacija: Portorož
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 08. 2019
Konec dražbe: 09. 08. 2019
Upravitelj: Angelika Lukačič2. javna dražba premičnin (pohištvo in računalniška oprema)
v stečajnem postopku St 1676/2019 (oprema se nahaja v Novi Gorici)
Več podatkov glede dražbe lahko dobite na AJPESU:
uradne objave-insolvenčni postopki: pod opr. št. St 1676/2019
oziroma pri upraviteljici Angeliki Lukačić, tel. št. 031 623 165 oz.
mail: lukacic.angelika@gmail.com