Zbiranje ponudb

oprema trgovine

Opravilna številka: St 2226/2019
Lokacija: Pečarovci, Murska Sobota
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 16. 01. 2020
Konec dražbe: 16. 02. 2020
Upravitelj: Franci KrivecFotografije:

PONOVNO
NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo rabljene opreme


I. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje je naslednja rabljena oprema:
- hladilna vitrina (pokončna, s tremi policami)
- hladilna vitrina LTH
- hladilna vitrina LTH
- delovni pult iz nerjavečega jekla
- regal za kruh
- stenski regal
- blagajniški pult
- elektronska blagajna
- elektronska blagajna
- glasbeni stolp - Philips
- elektronska tehtnica
- elektronska tehtnica
- namizni računalnik, zaslon in tipkovnica
- dvostranski regal
- stojalo z okroglimi košarami


Fotografije opreme so priloga tega razpisa.

Navedena oprema se prvenstveno prodaja kot celota (komplet). Če to ne bo mogoče, pa bo mogoč tudi nakup posameznih stvari.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se z zainteresiranimi kupci izvedejo neposredna pogajanja za sklenitev prodajne pogodbe. Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki v okviru zbiranja ponudb ponudi najvišjo ceno.
Izhodiščna cena ni določena.
Cena, ki bo dogovorjena, se poveča še za 22 % DDV.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari.
Stroške v zvezi s prevzemom in prevozom krije kupec.
Predmet prodaje bo kupcu izročen v lastniško posest šele po celotnem plačilu kupnine.


III. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Razpis je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka: "2226/2019".