Zbiranje ponudb

Nepremičnine

Opravilna številka: St. 1918/2017
Lokacija: Občina Moravske toplice
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 15. 07. 2019
Konec dražbe: 20. 08. 2019
Upravitelj: Tadeja TamšeFotografije:

UPRAVITELJICA OBJAVLJA TRETJO JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,

ki bo dne 20.8.2019 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)


Prodajajo se nepremičnine :

SKLOP 1 A: 30,000,00€,
SKLOP 3: 320,00€.

Zgoraj navedene cene so podane v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva.

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je:
SKLOP 1 A: 1.000€
SKLOP 3: 100€

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 7442 111 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. z navedbo "St 1918-2017-1A oz. St 1918-2017-1B oz. St 1918-2017-3" v naslednji višini:
SKLOP 1 A: 3.000,00€,
SKLOP 3: 32,00€.€

Predmet prodaje je stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v katastrski občini Ivanovci in Andrejci v občini Moravske toplice ter stavbno zemljišče v katastrski občini Dokležovje v občini Beltinci.Na parceli številka 1094 in 1099 k.o. Ivanovci stoji stanovanjska stavba številka 185 s pomožnima objektoma stavba številka 186 in stavba številka 184.
Stavbe so zapuščene, nevzdrževane in so primerne za rušenje.


RAZPIS: https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4393962