Zbiranje ponudb

1/2 delež hiše

Opravilna številka: St 913/2017
Lokacija: Dol pri Hrastniku
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 13. 09. 2021
Konec dražbe: 14. 10. 2021
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 18.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je dolžnikov delež ½ na nepremičninah z ID znakom:

parcela 1856 702/1, parcela1856 702/2 in parcela 1856 702/20, ki v naravi predstavljajo enodružinsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Pot Hameršak Emila 12, 1431 Dol pri Hrastniku.