Zbiranje ponudb

LANIŠČE - javna dražba z zniževanjem in zviševanjem izklicne cene - stavbno in kmetijsko zemljišče

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: Lanišče, Škofljica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 15. 02. 2018
Konec dražbe: 15. 02. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 168.000,00 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE BO DNE 15.02.2018 OB 14:00 URI NA NASLOVU STOLPNIŠKA 10, LJUBLJANA

PRODAJA SE:

ID znak 1697-342/4-0, parc.št. 342/4 k.o. 1697 k.o. Lanišče, stavbno zemljišče v izmeri 4532 m2 in kmetijsko zemljišče v izmeri 3961 m2, skupaj v izmeri 8493 m2

Več na naši strani