Zbiranje ponudb

3/15 kmetijskih zemljišč

Opravilna številka: St 1560/2020
Lokacija: Lipoglav 35
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 16. 03. 2022
Konec dražbe: 16. 03. 2022
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 3.007,00 €

Fotografije:

Dražba 16.3.2022.
Na prodaj je 3/15 delež naslednjih nepremičnin:
- ID znak "parcela 1118 1650" površina celote 16.944 m2, Lipoglav 35, leto izgradnje 1900,
št. stavbe 808, namenska raba celote območja stavbnih zemljišč 508m2, območja kmetijskih zemljišč 16.436m2, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 69,8%, gozdna zemljišča 24,3%, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov vodna zemljišča 3,5%, gozdna zemljišča vodna zemljišča 2,4%,
- ID znak "parcela 1118 1651" površina celote 7.981 m2, namenska raba celote območja
kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 82,3%, gozdna zemljišča 17,7%,
- ID znak "parcela 1118 1676" površina celote 183 m2, namenska raba celote območja
kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov,
- ID znak "parcela 1118 1678" površina celote 5.301 m2, namenska raba celote območja
kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov,
- ID znak "parcela 1118 1679" površina celote 2.442 m2, namenska raba celote območja
kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov,
- ID znak "parcela 1118 1680" površina celote 1.827 m2, namenska raba celote območja
stavbnih zemljišč, dejanska raba poseljena zemljišča 11,6%, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov poseljena zemljišča 63,9%, gozdna zemljišča poseljena zemljišča 18,9%, poseljena zemljišča tlo 5,6%,
- ID znak "parcela 1118 1681" površina celote 701 m2, namenska raba celote območja kmetijskih zemljišč 694m2,območja stavbnih zemljišč 7m2, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 71,6%, gozdna zemljišča 15,7%, nedoločena raba 12,7%,
- ID znak "parcela 1118 1682" površina celote 281 m2, namenska raba celote območja
kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 65%, gozdna zemljišča 23,2%, gozdna zemljišča vodna zemljišča 11,8%,
- ID znak "parcela 1118 1686" površina celote 1.680 m2, namenska raba celote območja
kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 77,2%, gozdna zemljišča 22,8%,
- ID znak "parcela 1118 1792" površina celote 68 m2, namenska raba celote območja
gozdnih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 3,8%, gozdna zemljišča 96,2%,
- ID znak "parcela 1118 1793" površina celote 94 m2, Hlev, leto izgradnje 1999,
št. stavbe 807, namenska raba celote območja kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov,
- ID znak "parcela 1118 1794" površina celote 18 m2, namenska raba celote območja
kmetijskih zemljišč, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 37,8%, gozdna zemljišča 62,2%.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 1560/2020.