Zbiranje ponudb

1/2 delež dvostanovanjske hiše Obrov 61b

Opravilna številka: St 2527/2019
Lokacija: Obrov 61b, občina Hrpelje-Kozi
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 09. 2021
Konec dražbe: 07. 09. 2021
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 68.850,00 €

Fotografije:

Dražba 7.9.2021.
Na prodaj je 1/2 delež naslednjih nepremičnin:
- ID znak "parcela 2576 1381/8", površina celote 881 m2, namenska raba stanovanjske površine, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 9,2%, tloris stavbe 11%, nedoločena raba 79,8%,
- ID znak "parcela 2576 2301", površina celote 209 m2, namenska raba stanovanjske površine, dejanska raba tloris stavbe 75,1%, nedoločena raba 24,9%,
- ID znak "parcela 2576 2302", površina celote 1.481 m2, namenska raba najboljša kmetijska zemljišča 933 m2, stanovanjske površine 548 m2, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 57,8%, nedoločena raba 42,2%.
Na parceli št. 1381/8 stoji pomožna kmetijska stavba (opis GURS) št. 108, brez naslova. Podatki po GURS: leto izgradnje 1978, leto obnove strehe 2000, površina 48,6 m2, uporabna površina 48,6 m2.
Na parceli št. 2301 stoji dvostanovanjska stavba št. 67, z naslovom Obrov 61b. Podatki po GURS: leto izgradnje 1978, leto obnove strehe 2001. Stavba v zemljiški knjigi ni etažirana. Stanovanje v pritličju ima površino 172 m2, uporabno površino 148 m2. Stanovanje v nadstropju ima površino 165 m2, uporabno površino 148 m2.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 2527/2019.