Zbiranje ponudb

Obrov: stara hiša, občina Hrpelje-Kozina

Opravilna številka: St 2527/2019
Lokacija: Obrov 66
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 01. 2022
Konec dražbe: 25. 01. 2022
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 43.740,00 €

Fotografije:

Dražba 25.1.2022.
Na prodaj so naslednjie nepremičnine:
- delež 1/1, ID znak "parcela 2576 *66" površina parcele 593 m2, namenska raba najboljša kmetijska zemljišča 42 m2, površine razpršene poselitve 551 m2, dejanska raba kmetijska - zemljišča brez trajnih nasadov 7,6%,tloris stavbe 24,9%, nedoločena raba 67,5%,
- delež 1/2, ID znak "parcela 2576 985", površina celote 620 m2, namenska raba najboljša kmetijska zemljišča 614 m2, površine cest 6 m2, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 32,7%, nedoločena raba 67,3%,
- delež 1/2, ID znak "parcela 2576 987", površina celote 1.022 m2, namenska raba najboljša kmetijska zemljišča, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov.
Na parceli št. *66 stoji stanovanjska stavba št. 78, z naslovom Obrov 66. Podatki po GURS: leto izgradnje 1920, površina 223 m2, uporabna površina 220 m2. Stavba je prazna. Elektrike ni, zadnji stanovalec je uporabljal priključek, namenjen za gradbišče. Zadnji stanovalec je uporabljal kapnico. Streha pušča.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 2527/2019.