Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINE K.O. GRAD - solastninski delež do 1/5

Opravilna številka: 1657/2016
Lokacija: GRAD - GORIČKO
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 12. 2018
Konec dražbe: 11. 12. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 8.087,72 €

Fotografije:

Zavezujoče zbiranje ponudb. Rok za oddajo ponudb je 11.12.2018.

Predmet prodaje so solastninski deleži na nepremičninah:
- parcela 38 1388 katastrska občina 38 GRAD parcela 1388 v izmeri 9.302 m2, kmetijsko zemljišče
- parcela 38 1389 katastrska občina 38 GRAD parcela 1389 v izmeri 1.212 m2, kmetijsko zemljišče
- parcela 38 1390 katastrska občina 38 GRAD parcela 1390 v izmeri 9.746 m2, gozdno zemljišče
9746
- parcela 38 1398 katastrska občina 38 GRAD parcela 1398 v izmeri 565 m2, stavbno zemljišče
- parcela 38 1399 katastrska občina 38 GRAD parcela 1399 v izmeri 266 m2, kmetijsko zemljišče
- parcela 38 1400 katastrska občina 38 GRAD parcela 1400 v izmeri 3.305 m2, od tega površine razpršene poselitve 98,76% in druga kmetijska zemljišča 1,24%
- parcela 38 1401 katastrska občina 38 GRAD parcela 1401 v izmeri 7.892 m2, kmetijsko zemljišče
- parcela 38 1402 katastrska občina 38 GRAD parcela 1402 v izmeri 917 m2, kmetijsko zemljišče
- parcela 38 1410 katastrska občina 38 GRAD parcela 1410 v izmeri 6.693 m2, kmetijsko zemljišče

Vse nepremičnine ležijo v območju varovanega območja Krajinski park Goričko (Uredba o Krajinskem parku Goričko – Ur. l. RS št. 101/03). Vse nepremičnine ležijo v območju varovanega območja Natura 2000 ( Uredba o območjih Natura 2000 – Ur.l. RS št. 49/04). Občina Grad ima na par. št. 1769/0 in 1771/0 zakonito predkupno pravico.

Izhodiščna cena znaša 8.087,72 EUR (brez davka).
Varščina znaša 10% izhodišče cene oziroma nominalno 808,77 EUR.

Več podatkov se nahaja v spodnjih dokumentih, ki jih lahko natisnete:

Vabilo k dajanju ponudb v postopku zavezujočega zbiranja ponudb

Cenitev-1

Cenitev-2

Potrdilo o namenski rabi