Zbiranje ponudb

parcele

Opravilna številka: St 2170/2019
Lokacija: Golac - Hrpelje-Kozina
Namen:
Začetek dražbe: 23. 11. 2020
Konec dražbe: 15. 07. 2021
Upravitelj: Boštjan JurkošekNa podlagi pravnomočnih sklepov o prodaji se prodaja naslednje premoženje:

nepremičnine z ID znakom:
parcela 2582 2286, parcela 2582 2228, parcela 2582 2196,
parcela 2582 2226, parcela 2582 2227/2, parcela 2582 2224/3,
parcela 2582 2225/5, parcela 2582 2218/4, parcela 2582 2225/4,
parcela 2582 3164 in parcela 2582 3165, vse do deleža 1/144,

nepremičnine z ID znakom:
parcela 2582 1901/2, parcela 2582 1904/1, parcela 2582 1904/2,
parcela 2582 1905/1, parcela 2582 1905/2, parcela 2582 1905/4, in
parcela 2582 2348/0, vse do deleža 1/1

parcela 2582 1819/0, parcela 2582 1820/1, parcela 2582 1824/1,
parcela 2582 1833/2, parcela 2582 1833/4, parcela 2582 1833/5,
parcela 2582 1848/1, parcela 2582 1848/3 in parcela 2582 1848/4,
vse do deleža 1/6,


katerih vrednost ne presega 15.000,00€, po 346.členu ZFPPIPP, brez izhodiščne cene in brez varščine ter na način neposrednih pogajanj z zainteresiranimi kupci.