Zbiranje ponudb

moped PIAGGO

Opravilna številka: 2861/2019
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 03. 2020
Konec dražbe: 02. 04. 2020
Upravitelj: Staška Mrak Jamnik

Izklicna cena: 300,00 €

Fotografije:

moped znamke PIAGGIO, komercialne oznake SIVIT, VIN: 238770, leto proizvodnje 1987, prva reg. 18.05.2019,

Prodaja se opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb.
Varščina znaša 10% vrednosti izhodiščne cene, in sicer 30,00 €.

Ponudbe pošljite priporočeno po pošti na naslov upraviteljice:

Upraviteljica Mag. Staška Mrak Jamnik, Lahova pot 8, 1000 Ljubljana, s pripisom stečajni postopek St 2861/2019 – ponudba za odkup – ne odpiraj.