Zbiranje ponudb

Renault Kangoo Express

Opravilna številka: St 770/2019
Lokacija: Kranj
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 01. 2020
Konec dražbe: 20. 01. 2020
Upravitelj: Miran Hude

Izklicna cena: 2.150,00 €

Fotografije:

PREDLOG ZA DODATNI SKLEP O PRODAJI STVARI STEČAJNEGA DOLŽNIKA
(331. člen ZFPPIPP)Predmet tega predloga prodaje je motorno vozilo v lasti stečajnega dolžnika v vsebini kot sledi v nadaljevanju:

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je osebni avtomobil Renault KANGOO EXPRESS 1.5 / DCI, z registrsko označbo MSZJ-971, identifikacijsko številko VF1FC1EAF39153095, leto izdelave: 2008 (dalje: Avto).

Vrednost Avta po SRS 39 je ocenjena na 2.150 EUR. Ker gre za rabljeno opremo, katere vrednost je nižja od 15.000 EUR se bo prodaja opravila po posebnih pravilih iz 346. člena ZFPPIPP. Prodaja se bo opravila po pravnomočnosti sklepa o prodaji z zavezujočim zbiranjem ponudb. Način zavezujočega zbiranja ponudb bo izbral upravitelj glede na lastnost premoženja.

Na Avtu ni prijavljena izločitvena pravica.

Na Avtu je priznana ločitvena pravica v korist ločitvenega upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota. Zato mora sodišče pridobiti za sklep o prodaji mnenje ločitvenega upnika po prvem odstavku 331. člena ZFPPIPP.

II. PREDLOG ZA IZDAJO DODATNEGA SKLEPA O PRODAJI

Naslovnemu sodišču upravitelj predlagam na podlagi 2. točke četrtega odstavka 331. člena ZFPPIPP izdajo dodatnega sklepa o prodaji kot sledi:

Prodaja osebnega avtomobila Renault KANGOO EXPRESS 1.5 / DCI, z registrsko označbo MSZJ-971, identifikacijsko številko VF1FC1EAF39153095, leto izdelave: 2008, se izvede na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem, ki je svojo ponudbo dal v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb.

III. OBRAZLOŽITEV

Sodišče je že izdalo sklep o prvi prodaji, ki se je opravila na način zavezujočega zbiranja ponudb. Vendar upravitelj ni prejel nobene ponudbe. Zbiranje ponudb je bilo neuspešno.

Najprej bom objavil razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb. Avto bom poskusil prodati čim prej z neposrednimi pogajanji. Če ne bo interesa, ga bom prodal tudi za nižjo ceno od likvidacijske.


Upravitelj Miran Hude
Stritarjeva ulica 6
4000 Kranj

Kontaktna številka: 04 204 78 70