Zbiranje ponudb

zaloga pijače

Opravilna številka: St 2524/2019
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 05. 11. 2019
Konec dražbe: 05. 12. 2019
Upravitelj: Franci KrivecFotografije:

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo zaloge pijač


I. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje so naslednje zaloge pijač:

Tullamore Dew, 0,5 l

Jagermeister, 0,2 l

Johnie Walker Red label, 0,8 l

Frutal Domači Rum, 0,8 l

Jim Beam, 0,5 l

Ballantines, 0,5 l

Domači sadjevec, 0,7 l

Tequila, 0,6 l

Cynar, 0,5 l

Campari, 0,7 l

Pelinkovec, 0,8 l

Malibu, 1 l

Courvoisier, 0,3 l

Brinjevec, 0,1 l

čajne vrečke, 32 kom

Jabolčni tat, stekleničke 0,33 l, 7 kom


Navedena zaloga se prodaja skupaj kot celota.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se z zainteresiranimi kupci izvedejo neposredna pogajanja za sklenitev prodajne pogodbe. Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki v okviru zbiranja ponudb ponudi najvišjo ceno.
Izhodiščna cena ni določena.
Cena, ki bo dogovorjena, se poveča še za 22 % DDV.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari.
Stroške v zvezi s prevzemom in prevozom krije kupec.
Predmet prodaje bo kupcu izročen v lastniško posest šele po celotnem plačilu kupnine.


III. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.Razpis je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka: "2524/2019".