Zbiranje ponudb

hiša v Ormožu

Opravilna številka: St 2047/2018
Lokacija: Ptujska 13b Ormož
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 05. 2021
Konec dražbe: 27. 06. 2021
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 39.000,00 €

Fotografije:

Zbiranje ponudb od 27.5.2021 do 27.6.2021.
Nepremičnina z ID znakom v zemljiški knjigi "parcela 332 949" (podatki povzeti po GURS): stavbišče 62 m2, ki vsebuje stanovanjsko stavbo št. 592, leto izgradnje 1966, leto obnove strehe 1992, leto obnove fasade 1990, uporabna površina 74,1 m2,
in
nepremičnina z ID znakom v zemljiški knjigi "parcela 332 950" (podatki povzeti po GURS): vrt za hišo 130 m2, namenska raba: osrednja območja centralnih dejavnosti, dejanska raba: pozidano zemljišče.

Prosim glejte objavo na Ajpes:
Ajpes eObjave St 2047/2018.