Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINE STUDENCI

Opravilna številka: St 2644/2013
Lokacija: MARIBOR
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 11. 2019
Konec dražbe: 12. 11. 2019
Upravitelj: Veljko JanFotografije:

Nezavezujoče zbiranje ponudb.
Rok za oddajo nepremičnin je 12.11.2019.

Predmet prodaje je sklop nepremičnin in solastninskih deležev do 1/2 nepremičnin:
- ID znak 660-2311/7, parc. št. 2311/7, k.o. 660 – Studenci (ID 3669634) – stavbno zemljišče v izmeri 236,00 m2 s poslovno stavbo št. stavbe 1947, do 1/1
- ID znak 660-550/3, parc. št. 550/3, k.o. 660 – Studenci (ID 1821165) – stavbno zemljišče v izmeri 268,00 m2, do ½
- ID znak 660-2311/14, parc. št. 2311/14, k.o. 660 – Studenci (ID 5864893) – stavbno zemljišče v izmeri 356,00 m2, do ½

Vabilo k dajanju ponudb in cenitev