Zbiranje ponudb

POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI KAMNOLOM VERD d.o.o.

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: LJUBLJANA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 04. 2018
Konec dražbe: 11. 04. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 26.000,00 €

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB DO 11.4.2018

Predmet prodaje je poslovni delež stečajnega dolžnika v družbi KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o., Verd 145, 1360 Vrhnika, mat.št.: 1278061000, zaporedna številka deleža: 91995, delež v odstotku: 3,6592%.

Izklicna cena znaša 26.000,00 EUR (brez davka). Kupec je dolžan poleg izklicne cene plačati tudi davek v skladu z zakonom.

Varščina znaša 2.600,00 EUR in jo je potrebno plačati hkrati s ponudbo.

Več na naši strani