Zbiranje ponudb

MANJŠA STROJNA OPREMA

Opravilna številka: St 3332/2018
Lokacija: ŠKOFJA LOKA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 09. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Veljko JanFotografije:

PREDMET PRODAJE je MANJŠA STROJNA OPREMA. Podrobnosti, posamezna oprema, količina in cena so navedeni v priloženem vabilu.

Zbiramo ponudbe v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb.
ROK Z PONUDBE je odprt do 8.9.2020.
Ponudbe pošljite na naslov upravitelja Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka.
OSTALI POGOJI PRODAJE so navedeni v vabilu.

OGLED predmeta prodaje bo izveden okvirno konec avgusta na naslovu Gorenje Skopice 46, 8262 Krška vas. Za ogled se predhodno najavite upravitelju na email veljko.jan@siol.net.

Vabilo