Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINA GORENJE SKOPICE

Opravilna številka: St 3332/2018
Lokacija: GORENJE SKOPICE
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 13. 07. 2021
Konec dražbe: 13. 07. 2021
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 409.449,38 €

Fotografije:

PREDMET PRODAJE STA DVE PROIZVODNI STAVBI Z ZEMLJIŠČEM IN OPREMO V GORENJIH SKOPICAH PRI KRŠKI VASI NA DOLENJSKEM.

Prodajni sklop obsega:
- nepremičnino - ID znak parcela 1301 2117/2 katastrska občina 1301 KRŠKA VAS parcela 2117/2 (ID 2338490), v lasti stečajnega dolžnika do 1/1 (celote).
- premičnine - oprema prostorov, ki so navedene v prilogi razpisa javne dražbe

JAVNA DRAŽBA BO DNE 13.7.2021 OB 13.00 URI NA SEDEŽU UPRAVITELJA V ŠKOFJI LOKI, BLAŽEVA ULICA 3F.

POGOJ ZA UDELEŽBO JE PRAVOČASNO PLAČANA VARŠČINA, ki mora biti plačana vsaj en dan pred javno dražbo. Znesek varščine in bančni račun za nakazilo varščine sta navedena v razpisu.

OGLED predmeta prodaje je po dogovoru. Za ogled se predhodno najavite upravitelju na email veljko.jan@siol.net.

DATUM IN URA DRAŽBE TER OSTALI POGOJI PRODAJE so navedeni v razpisu javne dražbe:

Razpis javne dražbe