Zbiranje ponudb

PLOŠČE ZA TISKANO VEZJE VITROPLAST in CU CEM1

Opravilna številka: St 3332/2018
Lokacija: ŠKOFJA LOKA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 09. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Veljko JanPREDMET PRODAJE je material (zaloga) stečajnega dolžnika. Material sestavljajo plošče za tiskano vezje - vitroplast in plošče CU CEM1. Podrobnosti, količina, izklicne cene in varščina so navedeni v priloženem vabilu.

ZBIRANJE PONUDB V POSTOPKU NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB JE ODPRTO DO 8.9.2020.
Ponudbe pošljite na naslov upravitelja Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka.
OSTALI POGOJI PRODAJE so navedeni v vabilu.

OGLED predmeta prodaje bo izveden okvirno konec avgusta na naslovu Gorenje Skopice 46, 8262 Krška vas. Za ogled se predhodno najavite upravitelju na email veljko.jan@siol.net.

Vabilo