Zbiranje ponudb

Kmetijsko zemljišče

Opravilna številka: St 2135/2020
Lokacija: Lendava
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 02. 06. 2021
Konec dražbe: 02. 07. 2021
Upravitelj: Julija Pajnik

Izklicna cena: 1.500,00 €

Objavljam JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku zavezujočega zbiranja ponudb – 3. prodaja.

Predmet prodaje je nepremičnina ID znak:
ID znak: parcela 162 2637, do deleža 1/1 (celote), ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 1.737 m²,
ID znak: parcela 162 2638, do deleža 1/1 (celote), ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 679 m².

Izhodiščna cena se določi v višini 1.500,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davkov, drugih javnih dajatev in stroškov, ki so vezani na prodajo in prenos lastništva na premoženju, ki je predmet prodaje. Plačilo vseh transakcijskih stroškov je preneseno na kupca. Znesek varščine se določi v višini 150,00 EUR.

Rok za oddajo ponudb je 02.07.2021.

Pogoji sodelovanja v postopku zavezujočega zbiranja ponudb, ostali pogoji prodaje in postopek izbire najugodnejšega ponudnika so doloženi v vabilu, ki je dostopen na spletni strani Ajpes: Ajpes eObjave St 2135/2020

Julija Pajnik,
upraviteljica