Zbiranje ponudb

Gozdno zemljišče

Opravilna številka: St 2135/2020
Lokacija: Lendava
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 05. 2021
Konec dražbe: 02. 07. 2021
Upravitelj: Julija Pajnik

Izklicna cena: 150,00 €

Objavljam JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku zavezujočega zbiranja ponudb – 3. prodaja.

Predmet prodaje sta nepremičnini ID znak:
ID znak: parcela 162 254, do deleža 1/1 (celote), ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče v skupni izmeri 311 m²,
ID znak: parcela 162 255, do deleža 1/1 (celote), ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče v skupni izmeri 312 m².

Izhodiščna cena se določi v višini 150,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davkov, drugih javnih dajatev in stroškov, ki so vezani na prodajo in prenos lastništva na premoženju, ki je predmet prodaje. Plačilo vseh transakcijskih stroškov je preneseno na kupca. Znesek varščine se določi v višini 15,00 EUR.

Rok za oddajo ponudb je 02.07.2021.

Pogoji sodelovanja v postopku zavezujočega zbiranja ponudb, ostali pogoji prodaje in postopek izbire najugodnejšega ponudnika so doloženi v vabilu, ki je dostopen na spletni strani Ajpes: Ajpes eObjave St 2135/2020

Julija Pajnik,
upraviteljica