Zbiranje ponudb

terjatve 110.000 EUR

Opravilna številka: St 917/2020
Lokacija: Bertoki - Koper
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 10. 02. 2021
Konec dražbe: 16. 03. 2021
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 20.000,00 €

Terjatev 110.000 EUR + obresti od 2007 + p.p. izvršilni naslov
ROK 16.3.2021, izhodiščna cena 20.000, varščina 2.000 EUR.

Stečajni dolžnik ima v lasti terjatev do fizične osebe Vesna Močilnikar v višini 110.000,00 EUR skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do 14.11.2007 dalje, po pravnomočni sodbi okrožnega sodišča v Kopru pod opravilno številko P 174/2010 z dne 19.8. 2014, ki je postala pravnomočna dne 7.10. 2014 (izvršilni naslov).
Dolžnikova dolžnica Vesna Močilnikar se je v zapuščinskem postopku pred Okrajnim sodiščem v Kopru pod opr. št. D 195/2020 odpovedala dedovanju po svoji materi, kar je izpodbojno pravno dejanje po obligacijskem zakoniku (členi 255.-260.). Od izpodbojnega dogodka še ni preteklo leto dni, saj se je se je dedovanju odpovedala na glavni obravnavi dne 15. 6. 2020.
Zapuščina je obsegala predvsem nepremičnino parc. št. 2819/4, k.o. 2604, ki je po podatkih objavljenih na GURS (to so arhivski podatki po stanju na dan 31. 3. 2020, ker novih podatkov še ni) vredna 197.075,00 EUR. Če je upravičena do polovice dediščine, bi bila s tem lahko poplačana terjatev do stečajnega dolžnika v velikem deležu.
Za izterjavo terjatve je potrebno vložiti izpodbojno tožbo do 15.6.2021 in izpeljati druge postopke izvršbe in zavarovanja.